left_top_02left_top_01
right_bottom_02right_bottom_01
DESPRE

COMPANIE

Suntem o  societate de audit cu experiență bogată  în domeniul auditului și a prestării serviciilor de contabilitate. Ajutam clienții noștri  sa-și atingă scopurile, prin oferirea unor servicii calitative și sigure. Recunoaștem ca munca asidua, responsabilitatea și perseverenta sunt punctele noastre forte. Suntem receptivi la nevoile clienților noștri și încercam să aducem plus valoare afacerii acestora. Societatea activează din anul 2005 și este membru al Asociației Auditorilor și Societăților de Audit “AFAM”.

Liviu Spinu

CEO

SERVICII

OFERITE

Servicii de audit
EA ENRENS-AUDIT SRL a fost înregistrata in Registrul public al entitatilor de audit conform prevederilor Legii RM nr. 271 din 15.12.2017 „privind auditul situatiilor financiare” cu nr: 2301128. EA ENRENS-AUDIT SRL efectuiaza auditul solicitat/obligatoriu la societatile comerciale cu capital autohton cit si strain, precum si acorda alte proceduri convenite in baza ISA cit si ISRS 4400. Conform art. 32 al Legii contabilitatii si raportarii financiare nr 287 din 15.12.2017, auditului obligatoriu sunt supuse:
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27.
Servicii de verificare a rezidenților IT PARK MOLDOVA.
Prestarea serviciilor de verificare anuală a activității rezidentului “MOLDOVA IT PARK”, se va efectua în conformitate cu prevederile art 18, alin. (2) al Legii nr. 77 din 21.04.2016 „cu privire la parcurile pentru tehnologia informatiei”. Conform prevederilor Legii 77/2016, activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației. Indicatorii specificați în lege și supuși verificării sînt stabiliți de către Administrația parcului, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit. Rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cea a parcului pentru tehnologia informației.
Confirmarea investițiilor de către auditor
Conform prevederilor Legii nr 200 din 16.07.2010 privind regimul strainilor in Republica Moldova, Biroul de Migratie si Azil solicita confirmarea investitiilor de catre un auditor, in cazul :
a)Acordarii şi prelungirii dreptului de şedere provizorie pentru asociaţii sau acţionarii persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova.
b) Acordarii şi prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă a persoanelor cu funcţii de conducere. http://bma.gov.md/ro/content/investiții-străine
CERTIFICATELE

NOASTRE

ExtrasEnrens
Certificat
certificat2nou
CUM

LUCRĂM

1
Completați formularul de mai jos
2
Transmiteți formularul
3
Precăutarea ofertei și negocierea prețului
4
Semnarea contractului și planificarea misiunii
5
Desfășurarea misiunii și emiterea Raportului auditorului

OBȚINE acum cea mai bună OFERTĂ de preț